College-Class

Academy

Na een grondig selectieproces starten we een klas met circa tien kandidaten die worden omgeschoold naar gekwalificeerde binnenvaart professionals. Tijdens de opleiding worden de kandidaten voorzien van vakinhoudelijke kennis. Om de kennis te toetsen wordt een opleiding doorgaans afgesloten met een erkende certificering. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kandidaten tijdens het opleidingstraject ondersteund worden op sociaal en emotioneel vlak en daarom worden ook op dit gebied trainingen verzorgd.

Na het afronden van het opleidingsprogramma gaan de kandidaten bij de Binnenvaart Ondernemer aan de slag. In overleg met de ondernemer worden de kandidaten voor een nader te bepalen periode door PerfectShipping BV gedetacheerd. Tijdens deze periode worden de kandidaten klaargestoomd als scheepvaart professional waarbij ze onder continu begeleiding en coaching staan van PS Academy

De Academy richt zich ook op:

  • Motivatie van jeugd/werknemers (zij instroom) om in deze sector te werken;
  • Verloop van personeel (omvang, reden, waar gaan ze naartoe?);
  • Hoe ziet deze sector eruit? Aantal werkzame personen, leeftijdsopbouw, aantal werknemers verdeeld over de verschillende functies, etc.
  1. Baan en carrièreperspectief inzichtelijk maken. Met hierbij inzicht en voorlichting over vaarsystemen: er is altijd wel een passend werkschema te vinden in de binnenvaart;
  2. Ondersteunen en uitbreiden Quick wins;
  3. Matchen vraag en aanbod.