man-wearing-black-polo-shirt-and-gray-pants-sitting-on-white-935977

Coaching & Begeleiding

Onze Field Manager gaat over het ondersteunen van onze professionals bij het vinden en of behouden van betaald werk in de Binnenvaart. De Field Manager richt zich op (job)coaching en begeleiding na plaatsing bij de opdrachtgever. Het vinden van werk loopt in samenwerking met PerfectShipping B.V.

De Field Manager begeleidt de professional die nu een werknemer is tijdens zijn werk als Binnenvaart professional. Hij helpt op de werkvloer met inwerken, maakt een persoonlijk begeleidingsplan en is bereikbaar als er problemen of knelpunten ontstaan. In deze benadering staat de begeleiding van de professional centraal. Daarnaast heeft de Field Manager een rol bij het signaleren van knelpunten en aandachtsgebieden waar het om ‘goed werkgeverschap’ gaat.

coaching en begeleiding